Criteria Girls Edition

De Girls Edition is een speciale editie van de Winter & Summer Games en heeft als doel om zoveel mogelijk meiden op Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts te motiveren om in beweging te komen.

De Girls Edition is bedoeld om onder andere buurt(sport)- en jongerenwerkorganisaties te stimuleren lokaal extra sport- en spelactiviteiten voor meiden en jonge vrouwen te organiseren. Denk hierbij aan alles wat er lokaal mogelijk is: van 3x3 basketbaltraining en bootcamplessen tot breakdance workshops, vriendinnendagen of zelfs moeder-dochter sport! Hierin kan uiteraard de verbinding met de lokale sportverenigingen gemaakt worden.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet je kunnen voldoen aan de onderstaande criteria:

INSCHRIJFRONDES

Om alle organisaties de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te dienen, werken we met verschillende inschrijfrondes voor deze Girls Edition. We hebben goed nieuws gekregen dat we de Girls Edition mogen verlengen tot en met de kerstvakantie. De inschrijvingen voor ronde 3 zijn nu geopend!

Ronde 3: van 1 november 2022 t/m 8 januari 2023*
- Indienen aanvraag: vanaf 1 november 2022
- Deadline reactie op aanvraag: maximaal 10 werkdagen na aanvraag
- Beoordeling op basis van beschikbare middelen

*Data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

CRITERIA GIRLS EDITION**

 • Activiteiten voor meiden vanaf 10 jaar t/m 27 jaar;
 • Aanvraag betreft een beweegactiviteit door middel van sport en spel;
 • Aanvraag wordt gedaan door of in samenwerking met buurt(sport)-, welzijns- of jongerenorganisaties;
 • Lokaal georganiseerd en gewaarborgd;
 • Meiden worden (bij voorkeur) betrokken bij de organisatie van de activiteiten;
 • De activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de op dat moment en die locatie geldende coronamaatregelen;
 • De activiteiten vinden plaats in de periode tussen 1 november 2022 en 8 januari 2023;
 • De activiteiten mogen eenmalig georganiseerd worden, maar ook over meerdere dagen plaatsvinden;
 • De activiteit(en) is/zijn een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de wijk;
 • De activiteiten worden georganiseerd op of rondom een Krajicek Playground en/of een Cruyff Court;
 • De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle meiden in de boven gestelde leeftijd (10+). Er is geen lidmaatschap vereist. De PR/communicatie is dan ook gericht op werving van nieuwe meiden, niet enkel de bekende achterban;
 • Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van minimaal €250 en maximaal €1.000 euro incl. BTW, per locatie. Deze kan bijv. ingezet worden voor het inhuren van een professional om de activiteit te organiseren, huur van locaties, extra inzet buurtsportcoach, aanschaf of huur van materialen, etc;
 • Het aangevraagde bedrag staat redelijkerwijs in verhouding met het aantal meiden dat bereikt wordt.
 • Er zijn mininaal 10 deelnemers per activiteit;
 • De financiële aanvraag wordt ondersteund door een globale kostenindicatie m.b.t. hoe de bijdrage ingezet zal worden. Bij de verantwoording vragen we een gespecificeerde verantwoording van uitgaven, inclusief onderbouwing;
 • Uurtarieven voor het organiseren van de activiteiten dienen marktconform te zijn;
 • Binnen 4 weken na afloop van de activiteit(en) dient er een financiële en inhoudelijke verantwoording ingeleverd te worden. Indien deze verantwoording niet tijdig wordt ingeleverd, wordt het toegekende bedrag niet uitgekeerd.

**Criteria zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

Behalve de bovenstaande voorwaarden stelt de organisatie het op prijs als er foto's en/of video's worden gedeeld van de activiteit (o.a. via de diverse socialmediakanalen) met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Goedgekeurde aanvragen ontvangen hier meer informatie over.

Voldoe je aan de criteria? Dien dan hier je aanvraag in.